Välkommen!

SM Kalibrering AB är ackrediterat av den statliga myndigheten Swedac för kalibrering inom området Mätdon/Längd enligt SS-EN ISO/IEC 17025.

 

Vårat ackrediterings-nummer hos Swedac är 1887.

Gå in på respektive flik för mer information om våra olika kalibreringstjänster:

 

-KALIBRERING ACKREDITERAD
-KALIBRERING ÖVRIG

Vi arbetar intensivt med att hålla så korta ledtider som möjligt vid kalibreringsuppdrag för mätverktyg och mätdon, allt för att minska störningarna i våra kunders produktionsenheter till ett minimum. 

  Bokar du in dina kalibreringsuppdrag i förväg (minst en arbetsvecka innan ankomst till oss), så finns det större chans för oss att ge dig ännu snabbare service.

  Mot ett mindre pristillägg kan du få kontrollytorna på dina kontrollverktyg förseglade med en rost- och stötskyddande vaxmassa efter kalibrering (dock endast möjligt på kontrollverktyg utan rörliga delar som t ex gänghåltolkar, gängringar, håltolkar och liknande).
  Detta kan även fungera som en indikation om mätverktyget har använts efter det senaste kalibreringstillfället.
  Säg bara till om du också vill ha dina mätdon skyddade med vax, så ordnar vi det.

   Ackrediterad Kalibrering

   Kalibrering

   Ackrediterad

   Läs mer

   Övrig kalibrering

   Kalibrering

   Övrig

   Läs mer

   Dags att kalibrera

   Färgmärkning

   Märkningsystem för nästa kalibrering

   Läs mer